Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W dni powszednie po godzinie 18:00 nocną oraz świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców miasta i gminy Prabuty w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub w przypadku zgonu osoby – usługi świadczy Szpital Zdrowie w Kwidzynie ul. Hallera 31

Kontakt z lekarzem dyżurującym:
55 645 83 47
kwidzyn@emc-sa.pl

Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.