Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Gabinet fizjoterapii

W przychodni NZOZ „MEDICUS” bezpłatnie świadczymy usługi z zakresu REHABILITACJI LECZNICZEJ OGÓLNOROZWOJOWEJ DZIENNEJ. Odbywa się to w ramach umowy z Pomorskim Oddziałem NFZ w Gdańsku. Z naszych usług można skorzystać również prywatnie. Ceny usług według cennika.

Poradnia mieści się na 1 piętrze w gabinecie nr 17B.
Personel przyjmujący w poradni:
mgr fizjoterapii Żaneta Manuszewska
mgr fizjoterapii Ewelina Kaza
mgr fizjoterapii Karol Włodarczyk

Rejestracja osobista lub telefoniczna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 17:00 pod numerem telefonu 55 278 27 06 – prosić rehabilitację bądź bezpośrednio pod numerem 695-919-089

SKIEROWANIE do rehabilitacji dziennej może wydać:

 • lekarz specjalista oddziału (chirurgii, ortopedii i traumatologii, interny, neurologii, dziecięcego, kardiologii, ginekologii, reumatologii, rehabilitacji ogólnoustrojowej, onkologii)
 • lekarz specjalista poradni (urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgicznej, rehabilitacyjnej)
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Skierowanie ważne jest 30 dni od wystawienia przez lekarza. Na podstawie ważnego skierowania pacjent może odbyć cykl zabiegów rehabilitacyjnych, składających się z 10 dni roboczych, gdzie każdego dnia można skorzystać z maksymalnie 5 zabiegów.

Podczas składania skierowania należy dołączyć (okazać):

 • aktualne skierowanie ze zleconymi zabiegami
 • karty wypisów ze szpitala
 • wyniki badań potwierdzających rozpoznanie choroby (zdjęcia RTG, badanie USG, TK, rezonans- jeśli pacjent takie posiada).

ZABIEGI REHABILITACYJNE refundowane przez NFZ:

 1. KINEZYTERAPIA:
  1. ćwiczenia czynne w odciążeniu
  2. ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
  3. ćwiczenia izometryczne
  4. ćwiczenia wspomagane, prowadzone, samowspomagane
  5. ćwiczenia indywidualne
  6. ćwiczenia ogólnousprawniające z przyrządami
  7. poizometryczna relaksacja
  8. inne formy usprawniania: rotory kkd, kkg.
 2. ELEKTROTERAPIA:
  1. galwanizacja
  2. jonoforeza
  3. diadynamik
  4. elektrostymulacja
  5. TENS
  6. interferencja
  7. prądy Traberta
  8. prądy Kotza
 3. SONOTERAPIA
  1. ultradźwięki
  2. fonoforeza (UD +żel)
 4. MAGNETOTERAPIA
  1. pole magnetyczne niskiej czętotliwości
  2. terapuls- pole elekrtomagnetyczne wysokiej częstotliowości
 5. ŚWIATŁOTERAPIA
  1. lampy Sollux
 6. LASEROTERAPIA
  1. laser punktowy
 7. KRIOTERAPIA
  1. ciekły azot (zabiegi miejscowe)
 8. HYDROTERAPIA
  1. kąpiele dwukomorowe elektryczno-wodne kkg i kkd
  2. natryski naprzemienne (ciepło-zimno).

MASAŻ:

 • klasyczny- częściowy, calego kręgoslupa
 • limfatyczny- ręczny i mechaniczny tzw.”rękaw BOA”.