Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Położna środowiskowo-rodzinna

Poradnia mieści się na 1 piętrze w gabinecie nr 23.
Personel poradni: położna specj. położniczo – ginekologiczna Halina Wiśniewska

Kontakt telefoniczny pod nr 55 278 27 06.