Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Wizja

Ulepszając swoją działalność pragniemy być obdarzeni zaufaniem oraz zadowalać naszych pacjentów poprzez:

  • rozbudowanie marki naszej przychodni, tak aby kojarzyła się z najwyższą jakością świadczonych usług medycznych oraz kulturą osobistą,
  • zachowanie praw pacjenta, jak i przestrzeganie zasad szacunku wobec pacjenta poszanowania jego godności,
  • systematyczne wprowadzenie nowych technologii i innowacji medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów,
  • ciągłe dążenie do stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny na wszystkich stanowiskach pracy,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zatrudnionego personelu,
  • monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów,
  • ciągle doskonalenie działalności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Zdrowie pacjenta jest dla nas najwyższą wartością