Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

INFORMACJA DLA PACJENTÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA UZDROWISKO

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( z poż.zm.), które stanowią, iż w przypadku braku kwalifikacji przez lekarza specjalistę zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ, do leczenia w ramach szpitala uzdrowiskowego, kolejne skierowanie może być wystawione po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego.

POW NFZ w Gdańsku

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Tel.: INFO 800190590

Więcej...

Mammografia

Godziny pracy przychodni

Poniedziałek - Piątek

08:00 - 18:00

Rejestracja pacjentów

dorośli i dzieci:

55 278 30 20 | 55 278 27 06

Nasz cel to twoje zdrowie!

Anna Kołakowska NZOZ „Medicus” w Prabutach jest placówką niepubliczną, oferującą kompleksową opiekę zdrowotną: konsultacje lekarzy pierwszego kontaktu, opiekę pielęgniarek i położnych rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz zabiegi rehabilitacyjne i fizykoterapię...

Więcej

Łąkowa 33, 82-550 Prabuty