Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Misja

Misja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS Prabuty

Z nasza przychodnią przez całe życie
Mit unserer Klinik Lebenslang
With our lives all the way through

Naszą misją jest świadczenie na rzecz naszych pacjentów usług medycznych w sposób profesjonalny, ukierunkowany na spełnienie ich potrzeb i oczekiwań.

Głównym zadaniem jest opieka nad człowiekiem jego rodziną w jego najtrudniejszych chwilach życia a mianowicie chorobie.
Niepubliczny Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICUS Prabuty udziela świadczeń zdrowotnych służących przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów.