Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Prabutach 27 czerwca 2019 roku otrzymał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnienie przez jednostkę standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej.