Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Logopedyczna (wizyty prywatne)

Poradnia mieści się na 1 piętrze w gabinecie nr 18A.
Personel przyjmujący w poradni:
Logopeda mgr Wioletta Rogowicz

Rejestracja osobista lub telefoniczna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 17:00 pod numerem telefonu 55 278 30 20 lub 55 278 27 06.
Godziny przyjęć wg ustalenia w rejestracji ogólnej. Cena wizyty według cennika.