Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Aktualności

OGŁOSZENIE – DAM PRACĘ

NZOZ MEDICUS w Prabutach ul. Łąkowa 33 (82-550 Prabuty) zatrudni lekarzy do pracy POZ. Zatrudnienie na stałe bądź wspomagająco. Możliwość realizacji w placówce specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej. Warunki płacowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia. Tel. 601093812, 600329324, e-mail: medicus_prabuty@poczta.fm, zapraszamy do osobistego spotkania.

Więcej...

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU (TPK)

800 137 200 bezpłatny numer dla całej Polski*


TPK jest dostępna:
• poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
• w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.


Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
• nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.


 Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę w formie telekonsultacji z:
• pielęgniarki/położnej 
• lekarską.


W ramach TPK uzyskasz:
• poradę medyczną
• e–receptę
• e–skierowanie
• e–zwolnienie.


 Porady są udzielane w czterech językach:
• polskim
• angielskim
• rosyjskim
• ukraińskim.
• Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego
 

 
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.
Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.
Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

Więcej...