Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ( z poż.zm.), które stanowią, iż w przypadku braku kwalifikacji przez lekarza specjalistę zatrudnionego w oddziale wojewódzkim NFZ, do leczenia w ramach szpitala uzdrowiskowego, kolejne skierowanie może być wystawione po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego.

POW NFZ w Gdańsku

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Tel.: INFO 800190590