Anna Kołakowska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDICUS

Gabinet USG

W przychodni, w piątki od godz. 09:00 wykonuje się badania z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej.
Termin badania ustala się indywidualnie w rejestracji.

Istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie.
Ceny usług według cennika.